keskiviikkona, joulukuuta 06, 2006

Murhaaja-Armi vaipuu respiratoriseen alkaloosiin

Menneen viikon saldo: Yhdeltä omaiselta soitto, jossa allekirjoittanutta syytettiin murhasta ja toiselta viesti, jonka välitti sairaanhoitajalle erään potilaan "ystävä", joka oli uhannut tehdä rikosilmoituksen allekirjoittaneesta. Kumpikaan potilaista ei ole kuollut. Kummankin potilaan läheinen oli vihainen siitä, että potilas oli lähetetty erikoissairaanhoidosta terveyskeskukseen. Olen tehnyt työtä yli 10 vuotta, koskaan aikaisemmin ei ole näitä syytöksiä vielä tullut vastaan.

Suomessa on hoidonporrastus. Vaikeat tapaukset hoidetaan yliopistosairaalassa. On epäeettistä hoitaa potilaita erikoissairaanhoidossa, mistä he eivät hyödy. Paikkoja on rajoitetusti. Hyväkuntoinen potilas saattaa viedä paikan huonokuntoiselta potilaalta. Meidän on osattava hoitaa oikeita potilaita oikeaan aikaan oikeassa paikassa, eikä kovaäänistä omaista omistavaa potilasta väärässä paikassa. Terveyskeskuksissa on osaava ja tasokas henkilökunta, usein vuodeosaston lääkärikin on vuosikymmeniä työtänsä tehnyt erikoislääkäri.

Jotenkin täällä haisee epäoikeutettu epäluottamus perusterveydenhuoltoa kohtaan. Kun tiedän, millaisessa paineessa kollegat työskentelevät, varsinkin väestövastuusopimuksessa olevat, niin syytän epäluottamuksesta työnantajaa. Potilaat eivät juuri koskaan valita, että lääkäri ei osaa asiaa, vaan sitä, ettei vastaanotolle pääse tai lääkärillä oli kiire. Se, ettei potilas tule kuulluksi on epäluottamuksen syy. Työnantajan on resurssoitava ja hankittava riittävästi lääkäreitä.

Väestövastuusopimuksessa olevilta lääkäreiltä joissain kaupungeissa työnantaja alkaa vaatia mahdottomia. Omaan väestöön kuulumattomien potilaiden reseptejä on uusittava, merkittävä sairauskertomukseen perustelu, jos lääkityksessä on D-luokan interaktio. Jos näin ei tee, niin tulee huomautus. Sutenöörinkin palveluksessa olisi helpompaa.

Olen opiskellut happo-emästasapainon säätelyä yli 10 vuoden tuon jälkeen. Munuaiset, keuhkot ja puskurisystemit säätelevät elimistön happamuutta. Munuaiset toimivat hitaasti, puskurisysteemit nopeasti. Respiratorisessa alkaloosissa hiilidioksia poistuu elimistöstä ja Henderson-Hasselbalchin yhtälön mukaisesti hiilidioksidin osapaineen laskiessa pH nousee. Tilanne kompensoidaan vähentämällä bikarbonaatin pitoisuutta ja emäsylimäärää. Runsaasti huokailemalla saa itsensä respiratoriseen alkaloosiin. Mutta kompensoidutaan yhdessä!

Ei kommentteja: